Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2010

adczerwona
1151 8087
Reposted bykociesollszczygielniemaniebakatastrofomalinkofffastonerrrrrumor

May 11 2010

adczerwona
7544 09e4 500

Z DUPY

taka jazda

adczerwona
7515 f7a0 500
hmm czy wplątał mi się robaczek we włosy? hę?
adczerwona
7487 7a6c
jedno rzmięcię i nie ma cię.
adczerwona
7482 c065 500

no nie! Dlaczego dopiero teraz wymyślili takie buty?! 

Zawsze uwielbiałam tak łazić ^^

May 07 2010

adczerwona
0599 cf0f
adczerwona
0014 793f 500
Reposted bylossosanya75soadystateddybaerHoazlfpletzstonerrhoseanna

May 03 2010

adczerwona
8497 71a1
Reposted by1stmachineylem235
adczerwona
8471 f1d1
adczerwona
8462 9000 500
adczerwona
7234 4f4f 500
adczerwona
7199 3a5f 500
Reposted bypulczynskiyamachannapiskorPoschina
adczerwona
7109 e1b7 500
Reposted byPoschina Poschina
adczerwona

May 02 2010

adczerwona
7836 6707
adczerwona
7792 c392
adczerwona
7787 0dbb 500
Reposted bythetoothhodowla-hamakowkasiarzynaididntorderthat
adczerwona
7768 2399 500
Reposted byanya75putmeinsidesensejunkienordern
adczerwona
7730 6347 500
Reposted byteddybaerunearthedcaravan84625lwandiAgnesHoazl
adczerwona
7716 2594 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl